Przypis: 1


Kochanowski używa słowa: willa (łac. villa) w sensie włoskiego słowa villa, tj. jako określenia rezydencji podmiejskiej, czyli pałacyku z ogrodem. Chodzi o pałac biskupów krakowskich w Prądniku (dziś dzielnica Krakowa), wzniesiony przez Samuela Maciejowskiego w 1547. Znaczenie tej posiadłości było ogromnie istotne: w czasach Maciejowskiego była to, jak stwierdził Kazimierz Morawski, „willa medycejska polskiego Odrodzenia”; po jego śmierci nieco podupadła. Piotr Myszkowski, biskup krakowski w latach 1577–1591, starał się przywrócić jej dawną świetność jako mecenas poetów i pisarzy. Większość tłumaczy i interpretatorów tej ody tłumaczy „villa” po prostu jako „wioska”, stąd powszechnie zadomowiony w literaturze i niezbyt przystający do rzeczy tytuł wersji polskiej Na wieś Prądnik. (EB)


Zamknij okno