Przypis: 4


aemula – rywalka; sens: pałac może rywalizować kunsztem swej budowy z wysokimi wieżami wawelskimi, fortyfikacjami, które, jak mówią, zbudował Krak nad brzegiem Wisły. (EB)


Zamknij okno