Przypis: 4


podobne słownictwo prawnicze w kontekście miłosnym zob. u Prop. III 20, 15-16: Foedera sunt ponenda prius signandaque iura / et scribenda mihi lex in amore novo. [FC]


Zamknij okno