Przypis: 7


Matheovius – Samuel Maciejowski, biskup krakowski w latach 1545-1550. (EB)


Zamknij okno