Przypis: 1


Oda jest złorzeczeniem koniowi, który naraził poetę na niebezpieczeństwo śmierci. Inwencyjnie nawiązuje do pieśni Horacego złorzeczącej drzewu (II 13); w dalszej części następuje pochwała nimfy (Muzy?), która przyczyniła się do uratowania poety. Podstawowa myśl ody ogniskuje się zatem wokół idei poezji, która ocala. Metrum: strofa alkmańska. (EB)


Zamknij okno