Przypis: 10


simulacra – podobizny. Podziemie zamieszkiwały cienie – trójwymiarowe widma ukształtowane z mgły, nieuchwytne w dotyku. (EB)


Zamknij okno