Przypis: 11


tribunal Minois – trybunał Minosa. Minos, król Krety, został po śmierci jednym z sędziów dusz w Podziemiu (obok Ajakosa i Radamantysa). (EB)


Zamknij okno