Przypis: 20


lac – mleko; merum – czyste, nie zmieszane z wodÄ…, wino; bienne – dwuletnie. Na ofiarÄ™ bogom wylewano mleko i wino. (EB)


Zamknij okno