Przypis: 23


Obraz konia zesłanego do prac w kopalni soli, stanowiącej tu łagodny i żartobliwy odpowiednik Tartaru. Walka z bryłami soli (lucta cum sale lapidoso) może być aluzją do kary Syzyfa, toczącego pod górę w Podziemiu kamień, który ciągle spadał. (EB)


Zamknij okno