Przypis: 1


Epigram napisany najprawdopodobniej podczas włoskich peregrynacji poety, między 1552 a 1555 r. Podobna realizacja motywu u F. Kallimacha, Ep. I 36 Ad Phyllidem. [AG]


Zamknij okno