Przypis: 5


moly – magiczna roślina zapewniająca ochronę przed czarami – wg niektórych uczonych chodziłoby o mandragorę. W Odysei Hermes darowuje ją Odysowi, by uchronił się od czarów Kirke (Od. X 305). Zob. też Ov. Met. XIV 291–292. [GF]


Zamknij okno