Przypis: 1


Epigram napisany w okresie 1552–1555 r. [AG]


Zamknij okno