Przypis: 2


Multas insignes animas demisit ad Orcum – Kochanowski oddaje tu łacińskim heksametrem jeden z wersów inwokacji otwierającej Homerową Iliadę: „Wiele potężnych dusz bohaterów w podziemia Hadesu strącił” (w. 3, tłum. I. Wieniewski). [GF]


Zamknij okno