Przypis: 3


Achilli – Achilles – heros gr., główny bohater Iliady Homera. [JN]


Zamknij okno