Przypis: 1


Stanisław Hozjusz (1504–1579) – kardynał, dyplomata, biskup warmiński, humanista, jeden z przywódców europejskiej kontrreformacji, uczestnik soboru trydenckiego. Zmarł i został pochowany w Rzymie. Epigramat powstał prawdopodobnie w roku jego śmierci. [JN]


Zamknij okno