Przypis: 2


Acherusia templa – świątynie znad Acherontu. Acheront – rzeka Smutku, jedna z pięciu rzek opływających Hades, podziemną krainę zmarłych. Por.: „prodiderunt vitare Acherusia templa petentes” (Lucr De rerum natura 3,86). [JN]


Zamknij okno