Przypis: 4


pietas …fidesque … relligionis Amor – wymienione tu cnoty odzwierciedlają służbę Hozjusza dla Kościoła katolickiego i zaangażowanie w jego odnowę. [JN]


Zamknij okno