Przypis: 5


Divini … eloquii – Hozjusz słynął jako kaznodzieja. [JN]


Zamknij okno