Przypis: 6


scripta – Hozjusz był ceniony jako pisarz łaciński. Pozostawił po sobie poezje, ponadto liczne dzieła teologiczne i polemiczne, m.in. Confessio fidei catholicae christiana (1553) i De expresso Dei verbo libellus (1558). [JN]


Zamknij okno