Przypis: 7


Zob. też Horacy Ep. I 5, 1-3: Si potes Archiachis convivia  recumbere lectis / nec modica cenare times holus omne patella, / supremo te sole domi, Torquate, manebo.

W tym liście poetyckim cenare i domi nie są związane syntaktycznie, jednakże bliskość położenia tych słów, sytuacja biesiadna oraz aluzja do Catul. 13, zdają się świadczyć o celowej aluzji. Sam Kochanowski nawiązuje bowiem do wspomnianego wiersza Katullusa w ostatnim foricoenium, skierowanym do Andrzeja Nideckiego.

Kochanowski więc w Foric. 1 nawiązuje do Hor. Ep. I 5, który odwołuje się do Catul. 13. Zaś w Foric. 122 daje Kochanowski własną polemikę z Catul. 13. Kochanowski wydaje się tu współzawodniczyć ze swoim ukochanym autorem, Horacym,  pouczając adresata o sposobie  przygotowania udanej biesiady. [FC]


Zamknij okno