Przypis: 3


Por. Tibul. El. I 1, 1-6: Divitias alius fulvo sibi congerat auro/et teneat culti iugera multa soli,/ quem labor assiduus vicino terreat hoste,/Martia cui somnos classica pulsa fugent: / mi mea paupertas vita traducat inertem, / dum meus assiduo luceat igne focus.

Tu / ille / ego u Kochanowskiego należy zestawić z  Alius / Mi u Tibullusa. Przeciwstawienie chciwości z paupertas poety stanowi topiczny element elegii miłosnej. Co się tyczy epigramatu Kochanowskiego nie chodzi ściśle o taką paupertas w przeciwstawieniu do bogactwa konkurenta (dives amator), ale raczej o wybór życia, daleko od pól bitewnych, spędzonego u boku kochanki, zmagając się z pięknem jej oczu.

Zestawienie zdobycia miasta ze zdobyciem dziewczyny, zwycięstwa wojennego ze zwycięstwem miłosnym częste u rzymskich elegików, np. Prop. II 14, 1-10, oraz Ovid. Amores II 12.

Por. też postać servus triumphans w teatrze Plauta (zob. E. Pianezzola, Ovidio: modelliretorici e forma narrativa, Bologna 1999, s. 81-93). [FC]


Zamknij okno