Przypis: 2


Catul.85, 1-2: Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris. / Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Kochanowski zastąpił excrucior słowem discrucior; przeciwstawienie  amavi – non amo zmniejsza siłę początkowych wierszy Katullusa odi et amo. [FC]


Zamknij okno