Przypis: 1


W. 4-5: Quod cum impetrasset, remo salsa aequora verrens, / “Ius ede, nam cara est” – inquit  – “amice, caro”. Metafora salsa aequora nie dotyczy wyłącznie moczu Chiony pijanego przez Likona, dlatego że metafory żeglugi często używano w miłosnych kontekstach. Np. u Owidiusza Ars amatoria II 9-10: Sed non, cui dederas a litore carbasa, vento / utendum, medio cum potiere freto; w księdze II 725-726 i 731 jest ona symbolem udanego seksualnego stosunku (zob. Baldo, Commento, 273). Wydaje się, że Likon pije mocz kochanki właśnie z powodu jego nieudanej „żeglugi’. [FC]


Zamknij okno