Przypis: 1


Przymiotnik duratus występuje w rolniczej metaforze w Ars Amatoria II 647-652, w znaczeniu „przywykły do wad kobiety”: Quod male fers, adsuesce: feres bene: multa vetustas / lenit at incipiens omnia sentit amor. / Dum novus in viridi coalescit cortice ramus, / concutiat tenerum quaelibet aura, cadet; / mox etiam ventis spatio durata resistet / firmaque adoptivas arbor habebit opes. [FC]


Zamknij okno