Przypis: 2


Pramnicana – prądnicka, tj. położona w Prądniku pod Krakowem (dziś część Krakowa zwana Prądnikiem Białym). (EB)


Zamknij okno