Przypis: 8


Miscovius – Piotr Myszkowski (1510-1591),  biskup krakowski od 1577, mecenas Kochanowskiego. (EB)


Zamknij okno