Przypis: 9


novem sorores – dziewięć sióstr – Muzy, córki Zeusa i Mnemosyne, opiekunki sztuk, patronki poetów. (EB)


Zamknij okno