Przypis: 1


Oda jest przekładem łacińskim znanej pieśni Safony do Afrodyty. Metrum: strofa saficka mniejsza. Być może jest to praca jeszcze z czasów padewskich. (EB)


Zamknij okno