Przypis: 2


Tonans – dosłownie: grzmiący. Epitet gromowładnego Jowisza (Zeusa). (EB)


Zamknij okno