Przypis: 3


Passer – wróbel. Ptakami poświęconymi Afrodycie były wróble i gołębie. Przedstawiano ją niekiedy w rydwanie zaprzężonym w te ptaki. (EB)


Zamknij okno