Przypis: 4


Sophia – Mądrość, często pojmowana jako bóstwo, zwłaszcza w tradycji gnostyckiej. (EB)


Zamknij okno