Przypis: 6


Plato (ok. 428-ok. 348) – filozof grecki, uczeń Sokratesa, założyciel Akademii; jego filozofia jest jednym z fundamentów myśli filozoficznej zachodniej Europy. Zwolennik idealizmu obiektywnego. (EB)


Zamknij okno