Przypis: 7


satelles – strażnik przyboczny, towarzysz, sługa. „Satelita” Fortuny to członek jej świty, zdany na los niepewny (por. np. poemat Jana Dantyszka De Virtutis et Fortunae differentia somnium (Sen o różności Fortuny i Cnoty). Wzmianka o purpuratach jako satelitach Fortuny nie jest wolna od ironicznego posmaku. (EB)


Zamknij okno