Przypis: 9


obol – drobna moneta grecka wkładana w usta lub rękę zmarłego; mówiono, że to opłata dla Charona za przewóz przez Styks do świata zmarłych. (EB)


Zamknij okno