Przypis: 1


Oda napisana na konwokację warszawską, która odbyła się w roku 1575. Magnaci proponowali cesarza Maksymiliana Habsburga, szlachta – początkowo „Piasta”, potem zaś obwołała królem Annę Jagiellonkę, przydając jej za męża księcia Siedmiogrodu, Stefana Batorego. Batory przybył do Krakowa pierwszy i objął władzę. Maksymilian nie rezygnował z praw do tronu, lecz jego śmierć zapobiegła wojnie domowej. Metrum: asklepiadejsko-glikonejskie I. (EB)


Zamknij okno