Przypis: 3


Musarum et Apollinis cultor – ‘czciciel Muz i Apollina’: starożytna peryfraza określająca kondycję poety. Por.Hor. C III 1, w. 3 (Musarum sacerdos). Por. też C I 26 (Musis amicus…), w. 1-4 . (EB)


Zamknij okno