Przypis: 5


Non sum sollicitus nimis  nie troszczę się zbytnio. Por. początek polskiej pieśni II 8 skierowanej do tego samego adresata, co oda poprzednia (i cały tomik) – Nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy,/Kto ma być królem… (EB)


Zamknij okno