Przypis: 6


deorum atque hominum parens – określenie Jowisza użyte tu w odniesieniu do Boga znanego z tradycji judeochrześcijańskiej. (EB)


Zamknij okno