Przypis: 7


Augusti solium – tron Augusta. Zygmunt August, ostatni władca z dynastii Jagiellonów, zmarł w 1572 r. Panowanie Walezego, który objął tron w wyniku pierwszej wolnej elekcji, było właściwie ulotną efemerydą. (EB)


Zamknij okno