Przypis: 10


Sybaritica lautitia – Sybaris to miasto greckie, którego mieszkańcy słynęli z rozpasanego i rozmiłowanego w wygodach trybu życia. Kochanowskiemu chodzi przede wszystkim o zbytek (lautitia), co najmniej od Rejowej Krótkiej rozprawy piętnowany w poezji obywatelskiej. (EB)


Zamknij okno