Przypis: 11


Currus gloriae (‘rydwan chwały’) – wyrażenie biblijne (Iz 22, 18). (EB)


Zamknij okno