Przypis: 12


cornipedes – zwierzęta posiadające kopyta, szczególnie konie. (EB)


Zamknij okno