Przypis: 13


Bifidus – dwuramienny (w odniesieniu do rzeki). (EB)


Zamknij okno