Przypis: 1


Oda adresowana do Mikołaja Firleja, któremu poświęcony został cały tomik. Budzyński zwraca uwagę, że „pozornie tylko jest to pieśń o beztrosce bachicznej […] i spijaniu wina w cieniu platana”, ponieważ sympotyczne otium  przesiąknięte jest lękiem o niepewne politycznie jutro. Reminiscencje Horacjańskie w tej odzie pochodzą zwłaszcza z C III 8 oraz C III 29. Metrum: asklepiadejsko-glikonejskie II. (EB)


Zamknij okno