Przypis: 2


Leo – Lew, znak Zodiaku, w który Słońce wchodzi na przełomie lipca i sierpnia. Por. Hor C III 29, 17-18 (stella vesani Leonis/sole dies referente siccos). (EB)


Zamknij okno