Przypis: 4


Cykada jest typowym elementem obrazu żaru południa w poezji rzymskiej (por, np. drugą eklogę Wergiliusza). (EB)


Zamknij okno