Przypis: 5


Zarysowano tu, jak spostrzega Gorzkowski, topikę otium sub arbore (wytchnienia w cieniu drzewa), znaną również z pieśni Horacego. (EB)


Zamknij okno