Przypis: 7


Massicus – wyborne wino massyckie, pochodzące z góry Massicus leżącej na granicy Lacjum i Kampanii. Wina są także klasycznym elementem Horacjańskiego pejzażu świątecznego. (EB)


Zamknij okno