Przypis: 9


Eolowie to grecki szczep żyjący w Tesalii oraz na Lesbos. Wyrażeniem „pieśń eolska” (carmen aeolium) posłużył się Horacy dla określenia poezji Safony i Alkajosa (C III 30). (EB)


Zamknij okno