Przypis: 3


Zgoda ukazana została tutaj w otoczeniu Wiary i Miłości (fides, charitas), a także jako alma mater Pokoju i Obfitości, bóstw występujących m.in. w politycznej liryce Horacego (por. np. Carmen saeculare, ww. 56-60). (EB)


Zamknij okno